ON SOM?

Gran de Sant Andreu, 152 bis
08030 Barcelona

HORARI

Dilluns a divendres: 9:30–13:30, 16:30–20:30
Dissabtes: 10:00–14:00, 17:00–21:00

CONTACTE

Tel. 93 346 91 52 / 93 346 92 06
baltasar1861@imprentabaltasar.cat